Náčítavanie
Štartujeme kampaň #aktivujsa
Pripravili sme pre vás novú kampaň v rámci školského programu Enviróza, počas ktorého hľadáte a určujte environmentálne záťaže v teréne. V priebehu mapovania ste natrafili aj na znečistené lokality alebo nelegálne skládky odpadu.
Preto sme sa rozhodli, že prakticky zabojujeme s týmto problémom skrz kampane #aktivujsa – najlepšie komunitné podujatie prezentované formou reportáže. Prostredníctvom dobrovoľných podujatí zameraných na zber odpadu a čistenie verejných priestranstiev v miestnej komunite môžete pretvárať a motivovať svoje okolie ku zmene.
Poznáte miesto vo svojom okolí, ktoré sa javí ako znečistená a zanedbaná lokalita? Neváhajte a získajte podporu okolia, kompetentných orgánov a pretvorte znečistenú lokalitu k lepšiemu.  Zmena je aj v našich rukách. Preto neváhajte, spracujte reportáž z vášho podujatia a registrujte sa na portáli školskej hry www.enviroza.sk, kde nájdete všetky podrobnosti o kampani #aktivujsa.

Čo je Enviróza?

Enviróza je školský program vo formáte outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku. Hra prebieha v troch krokoch: hráči počas hry hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú.

Pod nosom

envirozáťaže v tvojej blízkosti

Press

aktuálne informácie

SPRÁVA O PRIEBEHU A VÝSLEDKOCH


5. ročníka školského programu Enviróza
školský rok 2017/2018

Stiahnúť správu  

Štartujeme kampaň #aktivujsa

Pripravili sme pre vás novú kampaň v rámci školského programu Enviróza, počas ktorého hľadáte a určujte environmentálne záťaže v teréne. V priebehu mapovania ste natrafili aj na znečistené lokality alebo nelegálne skládky odpadu.

Preto sme sa rozhodli, že prakticky zabojujeme s týmto problémom skrz kampane #aktivujsa – najlepšie komunitné podujatie prezentované formou reportáže. Prostredníctvom dobrovoľných podujatí zameraných na zber odpadu a čistenie verejných priestranstiev v miestnej komunite môžete pretvárať a motivovať svoje okolie ku zmene.

Poznáte miesto vo svojom okolí, ktoré sa javí ako znečistená a zanedbaná lokalita? Neváhajte a získajte podporu okolia, kompetentných orgánov a pretvorte znečistenú lokalitu k lepšiemu.  Zmena je aj v našich rukách. Preto neváhajte, spracujte reportáž z vášho podujatia a registrujte sa na portáli školskej hry www.enviroza.sk, kde nájdete všetky podrobnosti o kampani #aktivujsa.

Súťaž trvá od 18. februára 2019 do 7. júna 2019. Tešíme sa na všetky vaše reportáže!