Infoška

Autor/Autori

členovia krúžku Dobrovoľník

Názov videa

Nástenka ENVIROZA.sk

Dátum vytvorenia

21.01.2019

Minutáž

Vytvorenie informačnej nástenka v učebni.

Stručná anotácia

Vytvorenie nástenky, ktorá by spropagovala súťaž a stránku Enviroza.sk. Motivovanie ostatných žiakov, aby nám pomohli s mapovaním environ. záťaží v mieste ich bydliska.
nástenka Enviroza.sk