Infoška

Autor/Autori

Rastislav Stacho Bronislava Kováčová Dominik Lukáč

Názov videa

Motivačné video

Dátum vytvorenia

21.01.2019

Minutáž

Prednáška spojená s motivačným videom, prezentáciami a internetovou stránkou enviroza.sk

Stručná anotácia

Žiaci 9. ročníka si pripravili motivačné video a prezentácie pre mladších žiakov, aby ich oslovili projektom enviróza.
Video a PowerPointove prezentácie ikonky typov a druhov skládok na kartičkách.