Infoška

Autor/Autori

Organizátormi a realizátormi aktivity boli prváci odboru Životné prostredie na SPŠ Komenského 2 v Košiciach

Názov videa

Rovesnícke vzdelávanie

Dátum vytvorenia

21.11.2018

Minutáž

Prezentácie

Stručná anotácia

Aktivita sa konala v rámci "Týždňa Zeme" na našej škole. Pred uskutočnením aktivity sme po škole nalepili informačné letáčiky o plánovanej aktivite.
Powerpointové prezentácie Fotografie