Infoška

Autor/Autori

Žiaci našej školy (20 tried)

Názov videa

Spoločné fotografovanie žiakov v modrom alebo zelenom

Dátum vytvorenia

21.01.2019

Minutáž

Fotografovanie

Stručná anotácia

Zámerom aktivity bolo dostať do povedomia žiakov a pedagógov program Enviróza pútavým fotografovaním žiakov v modrom a zelenom v ich triedach. Táto hromadná aktivita mala tiež prispieť k uvedomeniu si, že je potrebné sa zamýšľať nad spájaním síl pri záchrane našej planéty.
Fotografie v elektronickom časopise na www.priemyslovka.sk