Infoška

Autor/Autori

Žiaci z jednotlivých tried

Názov videa

Súťaž o najoriginálnejšiu nástenku

Dátum vytvorenia

18.01.2019

Minutáž

Súťaž o najoriginálnejšiu nástenku

Stručná anotácia

Súťaž o najoriginálnejšiu environástenku bola určená pre všetky triedy našej školy. Bola vyhlásená pri príležitosti Dňa Zeme. Organizačne ju zabezpečovali tretiaci odboru Životné prostredie.
Súťažné nástenky (1.miesto: 1.A, 2.miesto: 4.B a 3.C)