Infoška

Autor/Autori

Naďa Vašková/Ivana Novotná

Názov videa

Správame sa ekologicky

Dátum vytvorenia

04.05.2015

Minutáž

1:31

Stručná anotácia

Triedenie odpadu v škole