Infoška

Autor/Autori

Petra Petrušová, Nina Hlávková

Názov videa

My a Zem

Dátum vytvorenia

27.05.2015

Minutáž

2 minúty, 33 sekúnd

Stručná anotácia

Ako naša škola žije environmentálnou výchovou, aby aj deti vedeli, čo je pre našu planétu najlepšie.