Infoška

Autor/Autori

Miriam Helena Hudák, Vladimíra Kožlejová

Názov videa

Zelená škola

Dátum vytvorenia

28.05.2015

Minutáž

2 minúty a 52 sekúnd

Stručná anotácia

Okolie ZŠ na Komenského 23 v Bardejove je vďaka nám zelené a zdravé.