hnojisko Vysoký les

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Tajkáči

V blízkosti cesty z Važca do Štrby cca 200 metrov od križovatky Jánošíková stupaj. V blízkosti sa nachádza maloplošný chránený areál Pastierske.

Snežienky

Hnojisko za nachádza medzi obcami Štrba a Važec, po ľavej strane starej cesty v smere od Štrby. V jeho okolí sú polia a lúky. Prístup k nemu je od hlavnej cesty, je to poľná cesta, podklad tvorí spevnená betónová plocha, ktorá je ohraničená betónovým plotom. Zloženie hnojiska predstavujú výkaly hospodárskych zvierat, ktoré sa využívajú na hnojenie.