skládka TKO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Svidník, obec Kružlová
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza 500 metrov od obce Kružľová. Dostali sme sa na ňu po panelovej ceste na juh od obce. Nachádzajú sa tu skoro všetky druhy odpadov – našli sme tu biologický, stavebný a aj komunálny. Všade v okolí boli plasty, sklo, tehly, sutina, textil, fľaše, hračky, zhnité potraviny...