Veľké Hoste - jarok

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj kraj, okres Bánovce nad Bebravou, obec Veľké Hoste
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Greenpeaces

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

komunálny a stavebný odpad