skládka TKO za obecným úradom

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Svidník, obec Mestisko
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Slovny popis: Skládka sa nachádza v obci Mestisko, v dolinke medzi rodinnými domami a miestnym kostolom. Dolinka má asi 100 metrov a bola úplne zasypaná odpadom. Jednalo sa o rôzne druhy komunálneho a stavebného odpadu, najmä vrecia, textil, plasty, fľaše, sklo, pneumatiky, kamene, sutina...