skládka TKO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stropkov, obec Nižná Olšava
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Na skládku sme sa dostali po asfaltovej ceste z obce Nižná Olšava smerom do Vyšnej Olšavy. Asi 100 metrov pred obcou bola odbočka do ľava na poľnú cestu.Odpad bol porozhadzovaný okolo cesty až do vzdialenosti 250m. Našli sme tam rôznorodý odpad – hračky, odevy, plasty, tehly, pneumatiky, igelity, kartóny...