neriadená skládka TKO Za mlynom

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec Ivanovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Ide o komunálny odpad, stavebný odpad a plasty