neriadená skládka TKO Trenčianska Závadka

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec Nemšová
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Skládka nepredstavuje žiadnu environmentálnu záťaž pre okolie, pretože je vyčistená a vysadená novým porastom.