bývalá riadená skládka TKO

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec Trenčianske Teplice
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Ide o sanovanú rekultivovanú zatrávnenú skládku veľkých rozmerov. Má aj odvodňovací kanál, ale skládka už viditeľne nepracuje.