skládka odpadov

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Sedliská
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka odpadov Sedliská. Nachádza sa asi 500 m západne od obce Sedliská. Jedná sa o čiastočne zrekultivovanú skládku, no na prístupovej ceste a v okolí telesa skládky je plno odpadkov, najmä sáčkov, plastov, textilu, konárov a stavebného odpadu.