skládka Babica

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Partizánske, obec Bošany
  • Druh:
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

skládka Babica v obci Bošany bola sanovaná, uzatvorená a rekultivovaná v rokoch 2006 - 2007