Halier

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Lučenec, obec Točnica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže