#aktivujsa


Najlepšie komunitné podujatie prezentované formou reportáže


Aktívne občianstvo je jeden zo spôsobov ako rozhodnúť o eko-logickej budúcnosti nielen pre seba. Slovenská agentúra životného prostredia kampaňou o najlepšie komunitné podujatie zamerané na čistenie verejných priestranstiev sa snaží zvýšiť záujem žiakov a študentov o problémy životného prostredia. Mladí ľudia po celom svete dokážu vlastným príkladom a odhodlaním inšpirovať svoje okolie k činnom. #aktivujsa a pridaj sa k nim.

Postup

Zapoj sa
Do kampane #aktivujsa sa môže zapojiť hráčska skupina, registrovaná na portáli školskej hry www.enviroza.sk. Hráčska skupina má zároveň príležitosť pátrať po environmentálnej záťaži zo zoznamu záťaží, ktorá sa nachádza v blízkosti ich školy či bydliska. Určenie environmentálnej záťaže však nie je podmienkou zapojenia sa do kampane #aktivujsa. Registrovať svoju skupinu môžete kedykoľvek počas školského roka TU.

Lokalizuj
Poznáte miesto vo svojom okolí, ktoré sa javí ako znečistená a zanedbaná lokalita? Dôvodov môže byť viac – vysoký počet návštevníkov, odľahlosť miesta, ľahostajnosť občanov, vandalizmus. Môžete to zmeniť svojou dobrovoľnou iniciatívou – zorganizovaním podujatia zameraného na zber odpadu a čistenie verejného priestranstva.

Dokumentuj
Zhotovte si jednoduchú projektovú dokumentáciu obsahujúcu napríklad: popis lokality a identifikáciu problému s odpadom, fotografie lokality, návrh riešenia, postup realizácie podujatia, možnosti spolupráce a financovania, rozdelenie úloh. Dobre pripravený projekt vám pomôže pri oslovení kompetentných orgánov a plánovaní podujatia. Buďte originálni, inovatívni, pokrokoví!

Organizuj
Začnite u svojich pedagógov, získajte ich podporu, dohľad a koordináciu. Oslovte kompetentné orgány – obecný/mestský úrad (oddelenie školstva alebo odpadového hospodárstva), predstavte svoj zámer (projekt), získajte povolenie na dobrovoľné čistenie verejného priestranstva a dohodnite si termín. Odporúčame vybrať si pre túto príležitosť niektorý z významných environmentálnych dní uvedených v tabuľke. Do uzávrieky kampane Vám inšpiráciou môžu byť ešte hrubo vyznačené dni. Obráťte sa aj na firmu, ktorá vo vašej obci alebo meste zabezpečuje odvoz odpadu. Pomôže vám so separáciou vyzbieraného odpadu a zabezpečí jeho odvoz. Nezabudnite na zabezpečenie ochranných a pracovných pomôcok, ktoré budete k zberu odpadu potrebovať – vrecia/nádoby a pracovné rukavice.

Prehľad významných environmentálnych dní

Dátum Deň   Dátum Deň
21. 3. Svetový deň lesov 16. 9. Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy
22. 3. Svetový deň vody 21. 9. Medzinárodný deň mieru
7. 4. Svetový deň zdravia 27. 9. Svetový deň turizmu
18. 4. Medzinárodný deň pamiatok a sídiel 4. 10. Svetový deň ochrany zvierat
22. 4. Svetový deň Zeme 10. 10. Svetový deň duševného zdravia
3. 5. Deň Slnka 16. 10. Svetový deň potravy
10. 5. Svetový deň pohybom ku zdraviu 17. 10. Medzinárodný deň potravy
22. 5. Medzinárodný deň biodiverzity 18. 10. Svetový deň monitorovania vody
24. 5. Európsky deň parkov 20. 10. Stredoeurópsky deň stromov
5. 6. Svetový deň životného prostredia   8. 11. Svetový deň urbanizmu
8. 6. Svetový deň oceánov   10. 11. Svetový deň pre mier a rozvoj
21. 6. Svetový deň veľrýb   27. 11. Medzinárodný deň nenakupovania
Propaguj
Zapojte do vášho podujatia čo najviac ľudí. Rozšírte informácie o ňom napríklad formou plagátov, zverejnením udalosti na sociálnych sieťach, prezentáciou v školských a miestnych médiách. Rozprávaj o tom všade, jednoducho #aktivujsa.

Konaj
Pred samotným podujatím nezabudnite účastníkov oboznámiť s pravidlami bezpečnosti, zabezpečiť ochranné pomôcky a upozorniť ich na možnosť výskytu nebezpečného odpadu. Počas podujatia si spravte fotografie dokumentujúce priebeh, skupinovú fotografiu zúčastnených dobrovoľníkov a fotografiu výsledného stavu lokality.

Reportuj
Spracujte reportáž z podujatia a spolu s fotografiami ju zverejnite na portáli www.enviroza.sk. Svojim dobrovoľným príbehom tak motivujte svoje okolie k činom.

Pozor!
Zapojiť sa môžete s reportážou či príbehom aj o aktivite, ktorú ste už tento rok zrealizovali.

Jednoducho: ak ste už tento rok pre životné prostredie niečo urobili, alebo ešte len chcete urobiť, nezabudnite nám dať o tom vedieť!
 

Prihlasovanie reportáží do 7. júna 2019.

Štatút a pravidlá kampane #aktivujsa