INFORMUJ

Príspevky hráčskych skupín zaslaných do informačných súťaží: Fotozáťaž, Infoška, Sci-Fi.

Mudrlanti 

Gumkáči 

Greenpeaces 

Greenpeaces 

Greenpeaces 

Greenpeaces 

Mudrlanti 

Mudrlanti 

Mudrlanti