INFORMUJ

Príspevky hráčskych skupín zaslaných do informačných súťaží: Fotozáťaž, Infoška, Sci-Fi.

Mudrlanti Detail
Mudrlanti Detail
Greenpeaces Detail
Greenpeaces Detail
Enviropozitivni
 • Názov:Súťaž o najoriginálnejšiu nástenku
 • Forma:Súťaž o najoriginálnejšiu nástenku
 • Cieľ:Pripomenúť si významný deň - Deň Zeme (22.4.)
 • Súťaž:Školský rok 2013/2014
 • Popis: Súťaž o najoriginálnejšiu environástenku bola určená pre všetky triedy našej školy. Bola vyhlásená pri príležitosti Dňa Zeme. Organizačne ju zabezpeč...
Detail
Enviropozitivni
 • Názov:Spoločné fotografovanie žiakov v modrom alebo zelenom
 • Forma:Fotografovanie
 • Cieľ:Zvýšiť povedomie žiakov a pedagógov o programe a súťaži Enviróza a o dôležitosti ochrany našej planéty pred jej znečisťovaním.
 • Súťaž:Školský rok 2013/2014
 • Popis: Zámerom aktivity bolo dostať do povedomia žiakov a pedagógov program Enviróza pútavým fotografovaním žiakov v modrom a zelenom v ich triedach. Táto hr...
Detail
Enviropozitivni
 • Názov:Rovesnícke vzdelávanie
 • Forma:Prezentácie
 • Cieľ:Informovať žiakov a učiteľov našej školy o environmentálnych záťažiach a programe Enviróza.
 • Súťaž:Školský rok 2013/2014
 • Popis: Aktivita sa konala v rámci "Týždňa Zeme" na našej škole. Pred uskutočnením aktivity sme po škole nalepili informačné letáčiky o plánovanej aktivite.
Detail
Ochrancovia prírody
 • Názov:Motivačné video
 • Forma:Prednáška spojená s motivačným videom, prezentáciami a internetovou stránkou enviroza.sk
 • Cieľ:Oboznámenie mladších žiakov s projektom Enviróza.
 • Súťaž:Školský rok 2013/2014
 • Popis: Žiaci 9. ročníka si pripravili motivačné video a prezentácie pre mladších žiakov, aby ich oslovili projektom enviróza.
Detail
Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"
 • Názov:Nástenka ENVIROZA.sk
 • Forma:Vytvorenie informačnej nástenka v učebni.
 • Cieľ:Informovať študentov našej školy o súťaži a stránke Enviroza.sk. Spropagovať našu prácu a motivovať ostatných žiakov, aby nám pomohli s mapovaním environ. záťaží v mieste ich bydliska.
 • Súťaž:Školský rok 2013/2014
 • Popis: Vytvorenie nástenky, ktorá by spropagovala súťaž a stránku Enviroza.sk. Motivovanie ostatných žiakov, aby nám pomohli s mapovaním environ. záťaží v m...
Detail