Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Plán práce krúžku Dobrovolník - Anjel v škol. roku 2013/2014 • pestovanie pozitívneho vzťahu žiakov k dobrovoľníctvu /živej i neživej prírode • humánne aktivity • ekologické aktivity a zapájanie sa do ekologických projektov • pestovanie zdravého životného štýlu

Členovia skupiny

 • Jana Smreková - pedagóg
 • Kristína Bujňáková, II.PMO
 • Robert Grešak, II.PMO
 • Adela Štupáková, II.PMO
 • Jozef Machytka, IV.PMO
Celkový počet bodov: 148 bodov
 • Školský rok 2013/2014: 148 bodov
 • Školský rok 2014/2015: 0 bodov
 • Školský rok 2015/2016: 0 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov

Environmentálne záťaže

Názov Lokalizácia Druh Typ Ročník Body
Nelegálna skládka, ul. Okružná, pri kotolni K3, Stará Ľubovňa Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
ČS PHM Strážky Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Kežmarok čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2013/2014 10 
obaľovačka Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Podolínec obaľovačka bitúmenových zmesí - stavebná výroba 2013/2014 15 
ČS PHM Zadné rovne Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Podolínec čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2013/2014 10 
Nelegálna skládka odpadu, breh riehy Poprad, Križová Ves Prešovský kraj kraj, okres Kežmarok, obec Krížová Ves skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014 3  (+9)
Nelegálna skládka odpadu za areálom Autobusovej stanice v Starej Ľubovni Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
Nelegálna skládka odpadu vo vstupnej časti obce Údol Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Údol skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
skládka Táboriska Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plavnica skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014 11 
hnojisko Medzi potokmi Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plavnica hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014 14 
Čierna skládka komunálneho odpadu na brehu rieky Poprad Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plavnica skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
ČS PHM Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Bidovce čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2013/2014
Nelegálna skládka, v juhozápadnej časti obce Orlov Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Orlov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
ČS PHM 38404 (západný okraj mesta) Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Krompachy čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2013/2014
Bonusové body – bodové zvýhodnenie okresu 16
Bonusové body – školské EZ 9
Bonusové body – tri rôzne druhy EZ 3
Skóre 123

#aktivujsa

Názov Autori Minutáž Súťaž Body za publikovanie
členovia krúžku Dobrovoľník Vytvorenie informačnej nástenka v učebni. Školský rok 2013/2014 1
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 1

Fotozáťaž

Fotografia Názov Autor Súťaž Body
Tu sa JA vyhrievam Jana Smreková Školsky rok 2013/2014 - 2. kolo
Vtáky v tŕní Kristína Bujňáková Školsky rok 2013/2014 - 2. kolo
Bobrom ohlodaný pník = káčerova pohovka Jana Smreková Školsky rok 2013/2014 - 2. kolo
Neresenie rýb - PODUSTIEV medzi odpadkami v potoku Jakubianka Jana Smreková Školsky rok 2013/2014 - 2. kolo
Kačka vo vodnom zrkadle Kristína Bujňáková Školsky rok 2013/2014 - 2. kolo
Ani plot odpadu nezabráni, aby "priletel" na nelegálnú skládku :/ Robo Školský rok 2013/2014 - 1. kolo 5
Hneď za bytovkou oproti sa nachádza nelegálna skládka na Okružnej ulici. Cestou na skládku nás tešili stromy v jesennom šate. Kristína B. Školský rok 2013/2014 - 1. kolo 6
Bobor si postavil nádrž na potoku pod neleg. skládkou na Okružnej ulici v SL Adela Školský rok 2013/2014 - 1. kolo 7
Body za umiestnenie v hlasovaní 18
Body za cenu poroty 3
Skóre 21

Sci-fi

Názov Autori Súťaž Body za publikovanie
Jana Smreková a rómske deti z KC v Podsadku Školský rok 2013/2014 1
Jozef Machytka Školský rok 2013/2014 1
Body za umiestnenie v hlasovaní 1
Body za cenu poroty 0
Skóre 3
Celkový počet bodov: 148 bodov
 • Školský rok 2013/2014: 148 bodov
 • Školský rok 2014/2015: 0 bodov
 • Školský rok 2015/2016: 0 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov