Špeciálna základná škola, SNP 49, Krompachy

Členovia skupiny

 • Lucia Galdunová - pedagóg
 • Daša Gáborová, 4.B
 • Ondrej Dunka, 4.B
 • Ján Macko, 4.B
 • Vanesa Holubová, 4.B
 • Kristína Holubová, 4.B
 • Dominik Všivák, 4.B
Celkový počet bodov: 136 bodov
 • Školský rok 2013/2014: 133 bodov
 • Školský rok 2014/2015: 3 bodov
 • Školský rok 2015/2016: 0 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov

Environmentálne záťaže

Názov Lokalizácia Druh Typ Ročník Body
ČS PHM 38404 (západný okraj mesta) Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Krompachy čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2013/2014
skládka KO Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Spišské Vlachy skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
ČS PHM (východný okraj mesta) Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Spišské Vlachy čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2013/2014
skládka KO Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Olcnava skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
skládka KO Zimmermanka Košický kraj, okres Gelnica, obec Kluknava skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
Skladka komunálneho odpadu Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Poľanovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
Skladka komunálneho odpadu Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Harakovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
skládka Pri mlyne Prešovský kraj, okres Levoča, obec Poľanovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
skládka Stredné pole Prešovský kraj, okres Levoča, obec Korytné skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
Skladka komunálneho odpadu Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Korytné skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
skládka pri ceste Prešovský kraj, okres Levoča, obec Harakovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
Hlinisko mazutové hospodárstvo Prešovský kraj, okres Levoča, obec Spišské Podhradie energetika - priemyselná výroba 2013/2014 11 
skládka Pustá lúčka Prešovský kraj, okres Levoča, obec Jablonov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
skládka pri JRD Prešovský kraj, okres Levoča, obec Jablonov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
skládka Pod Bukovou Prešovský kraj, okres Levoča, obec Bijacovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
Skládka KO Prešovský kraj kraj, okres Prešov, obec Víťaz skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka KO Prešovský kraj kraj, okres Prešov, obec Víťaz skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Bonusové body – bodové zvýhodnenie okresu 20
Bonusové body – tri rôzne druhy EZ 3
Skóre 136

#aktivujsa

Názov Autori Minutáž Súťaž Body za publikovanie
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 0

Fotozáťaž

Fotografia Názov Autor Súťaž Body
Podbeľ, ktorý vyrástol v asfalte. SZS Krompachy Školsky rok 2013/2014 - 2. kolo
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 0

Sci-fi

Názov Autori Súťaž Body za publikovanie
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 0
Celkový počet bodov: 136 bodov
 • Školský rok 2013/2014: 133 bodov
 • Školský rok 2014/2015: 3 bodov
 • Školský rok 2015/2016: 0 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov