Envirokrúžok

Základná škola, Klátova Nová Ves 351, Klátova Nová Ves

Cieľom krúžku je prispieť k schopnosti chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápať potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu: chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.

Členovia skupiny

 • Natália Mikulášová - pedagóg
 • Rastislav Mozola, 8.A.
 • Alexandra Streicherová, 8.A.
 • Henrieta Vargová, 8.A
 • Ivana Hlavačková, 9.A
 • Michaela Beňušková, 8.A
 • ,
Celkový počet bodov: 3 body
 • Školský rok 2013/2014: 3 body
 • Školský rok 2014/2015: 0 bodov
 • Školský rok 2015/2016: 0 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov

Environmentálne záťaže

Názov Lokalizácia Druh Typ Ročník Body
Skóre 0

#aktivujsa

Názov Autori Minutáž Súťaž Body za publikovanie
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 0

Fotozáťaž

Fotografia Názov Autor Súťaž Body
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 0

Sci-fi

Názov Autori Súťaž Body za publikovanie
Henrieta Vargová Školský rok 2013/2014 1
Henrieta Vargová Školský rok 2013/2014 1
Henrieta Vargová Školský rok 2013/2014 1
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 3
Celkový počet bodov: 3 body
 • Školský rok 2013/2014: 3 body
 • Školský rok 2014/2015: 0 bodov
 • Školský rok 2015/2016: 0 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov