Základná škola, Pohraničná 9, Komárno

Členovia skupiny

 • Lubomir Hustava - pedagóg
 • Gabriela Lysicanova, 8.N
 • Martina Zacharová, 7.A
 • Eva Pintér, 7.A
 • Sofia Janicseková, 7.A
 • Bibiána Grolmusová, 8.N
 • Peter Brančan, 8.N
 • Bronislava Kmeťková, 8.A
 • Ester Bartošková, 8.A
 • Andrej Purkart, 8.N
 • Adam Janovský, 7.A
 • Sebastyán Csente, 7.A
Celkový počet bodov: 29 bodov
 • Školský rok 2013/2014: 29 bodov
 • Školský rok 2014/2015: 0 bodov
 • Školský rok 2015/2016: 0 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov

Environmentálne záťaže

Názov Lokalizácia Druh Typ Ročník Body
Madzagoš Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Komárno skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014 10 
Harčáš Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Komárno skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014 11 
Bonusové body – bodové zvýhodnenie okresu 6
Skóre 27

#aktivujsa

Názov Autori Minutáž Súťaž Body za publikovanie
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 0

Fotozáťaž

Fotografia Názov Autor Súťaž Body
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 0

Sci-fi

Názov Autori Súťaž Body za publikovanie
Andrej Purkart Školský rok 2013/2014 1
Sofia Janicsekova Školský rok 2013/2014 1
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 2
Celkový počet bodov: 29 bodov
 • Školský rok 2013/2014: 29 bodov
 • Školský rok 2014/2015: 0 bodov
 • Školský rok 2015/2016: 0 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov