Mudrlanti

Základná škola, Komenského 23, Bardejov

Žiaci z tried so všeobecným intelektovým nadaním, ku ktorým sa začali pridávať ďalší, ktorým zaleží na budúcnosti našej planéty.

Členovia skupiny

 • Mária Ovšonková - pedagóg
 • Gregor Bujda, 5.A
 • Ivana Matejová, 8.A
 • Markéta Ondošová, 5.A
 • Alexandra Kvarteková, 5.A
 • Matej Krumlovský, 5.A
 • Samuel Leško, 8.A
 • Natália Gašpariková, 5.A
 • Oliver Tomko, 5.A
 • Emma Dubovecká, 8.A
 • Katarína Klopanová, 8.A
 • Soňa Riznárová, 8.A
 • Oliver Vaľko, 5.A
 • Simona Kurimská, 5.A
 • Petra Petrušová, 8.A
 • Petra Palubová, 8.A
 • Dominika Paľuvová, 5.A
 • Sofia Biloveská, 5.A
 • Nina Hlávková, 8.A
Celkový počet bodov: 509 bodov
 • Školský rok 2013/2014: 0 bodov
 • Školský rok 2014/2015: 476 body
 • Školský rok 2015/2016: 33 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov

Environmentálne záťaže

Názov Lokalizácia Druh Typ Ročník Body
skládka KO Prešovský kraj, okres Prešov, obec Veľký Šariš skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Lukavica Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Komárov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Kamence - nebezpečenstvo kontaminácie rieky Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Kľušov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Beloveža skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Znečistenie potoka Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Kľušov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Pretekanie septiku Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Kľušov hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
Neporiadok pod lesom Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Kľušov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka KO Cemjata Prešovský kraj, okres Prešov, obec Prešov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO za potokom Diaľne Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Osikov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Čierna skládka komunálneho odpadu na brehu rieky Poprad Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plavnica skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
Nelegálna skládka, v juhozápadnej časti obce Orlov Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Orlov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
skládka pri rieke Poprad Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plaveč skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
hnojisko Medzi potokmi Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plavnica hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015 10 
skládka Táboriska Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plavnica skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Skládka oproti autobusovej zastávke v obci Čirč Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Čirč skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Skládka vedľa poľnej cesty Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Vyšná Voľa skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka KO Prešovský kraj, okres Sabinov, obec Hubošovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015 ?
Nelegálna skládka odpadu vo vstupnej časti obce Údol Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Údol skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
ČS PHM Hradlová Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Šarišské Jastrabie čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
Nelegálna skládka odpadu za areálom Autobusovej stanice v Starej Ľubovni Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
Šiba kopce Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Šiba skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Dubinné skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Andrejová - Skládka v rieke Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Andrejová skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Lesná skládka Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Vyšná Voľa skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
poľné hnojisko Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Raslavice hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
Skládka "na hrane" Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Bardejov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Snakov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Odpad pri garážach Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Bardejov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM Prešovský kraj, okres Svidník, obec Giraltovce čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
skládka odpadov Húšťavy Nižné polia Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Vyšný Žipov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Zámutov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka odpadov Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Kučín skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Tovarné skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Domaša ČS PHM Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Holčíkovce čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
ČS PHM (západný okraj obce) Prešovský kraj, okres Prešov, obec Fričovce čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
skládka Pustá lúčka Prešovský kraj, okres Levoča, obec Jablonov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka KO Košický kraj, okres Gelnica, obec Gelnica skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Stredné pole Prešovský kraj, okres Levoča, obec Korytné skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Medzev čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
obaľovačka Košický kraj, okres Gelnica, obec Mníšek nad Hnilcom obaľovačka bitúmenových zmesí - stavebná výroba 2014/2015 ?
skládka KO Košický kraj, okres Gelnica, obec Mníšek nad Hnilcom skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM Dlhá ul. Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015 10 
skládka odpadov Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Sedliská skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Prešovský kraj, okres Humenné, obec Hudcovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Prešovský kraj, okres Stropkov, obec Nižná Olšava skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Nová Kelča skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
obaľovačka Prešovský kraj, okres Stropkov, obec Stropkov obaľovačka bitúmenových zmesí - stavebná výroba 2014/2015 13 
skládka TKO za obecným úradom Prešovský kraj, okres Svidník, obec Mestisko skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Prešovský kraj, okres Svidník, obec Kružlová skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Pod Bukovou Prešovský kraj, okres Levoča, obec Bijacovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka pri JRD Prešovský kraj, okres Levoča, obec Jablonov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Pri mlyne Prešovský kraj, okres Levoča, obec Poľanovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka KO Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Olcnava skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM 38404 (západný okraj mesta) Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Krompachy čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
ČS PHM (východný okraj obce) Košický kraj, okres Gelnica, obec Smolník čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015 ?
ČS PHM (východný okraj mesta) Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Spišské Vlachy čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
Hlinisko mazutové hospodárstvo Prešovský kraj, okres Levoča, obec Spišské Podhradie energetika - priemyselná výroba 2014/2015
skládka KO Zimmermanka Košický kraj, okres Gelnica, obec Kluknava skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Bidovce čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
skládka TKO Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Bohdanovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Slanské Nové Mesto čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
skládka TKO Košický kraj, okres Trebišov, obec Luhyňa skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Košický kraj, okres Trebišov, obec Viničky skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka KO Košický kraj, okres Trebišov, obec Somotor skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Čierna skládka pri ceste č. 68 Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Šarišské Jastrabie skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Lúčny potok Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Hnojisko pod hájom Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Štrba hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
skládka Lieskovec Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM Tatranská Štrba Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
skládka Tatranská Štrba Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Štrbské Pleso Prešovský kraj, okres Poprad, obec Vysoké Tatry skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Košický kraj, okres Michalovce, obec Čičarovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Košický kraj, okres Michalovce, obec Ižkovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM Cukrovarská Košický kraj, okres Trebišov, obec Trebišov čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
skládka TKO Košický kraj, okres Trebišov, obec Cejkov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Košický kraj, okres Trebišov, obec Brehov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
obecná skládka KO Košický kraj, okres Michalovce, obec Vojany skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka TKO Banskobystrický kraj, okres Brezno, obec Telgárt skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Bonusové body – bodové zvýhodnenie okresu 24
Bonusové body – tri rôzne druhy EZ 15
Skóre 418

#aktivujsa

Názov Autori Minutáž Súťaž Body za publikovanie
Miriam Helena Hudák, Vladimíra Kožlejová 2 minúty a 52 sekúnd Školský rok 2014/2015 1
Petra Petrušová, Nina Hlávková 2 minúty, 33 sekúnd Školský rok 2014/2015 1
Body za umiestnenie v hlasovaní 18
Body za cenu poroty 10
Skóre 30

Fotozáťaž

Fotografia Názov Autor Súťaž Body
Lepšie ihrisko, ako prázdna plocha Soňa Riznárová Školský rok 2015/2016 - 1. kolo 1
Nová prekrásna pošta v našom meste Samuel Leško Školský rok 2015/2016 - 1. kolo
Kráska našého mesta Samuel Leško Školský rok 2015/2016 - 1. kolo
Zrevitalizovaná fontána v Promenádnom parku v Bardejove Soňa Riznárová Školský rok 2015/2016 - 1. kolo
Z nevyužitej plochy sa stala fontána Soňa Riznárová Školský rok 2015/2016 - 1. kolo 2
Lepší Kaufland ako veľký plechový plot Sofia Kapsdorferová Školský rok 2015/2016 - 1. kolo
Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele Petra Petrušová Školský rok 2015/2016 - 1. kolo
Radšej Tesco ako chátrajúci bývalý vojenský útvar Mária Ovšonková Školský rok 2015/2016 - 1. kolo
Poklad z našej zahrady Samuel Leško Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Malá ale pekná Samuel Leško Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Žltá Kráska Samuel Leško Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Jarný Poklad Samuel Leško Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Miss Kvetov Samuel Leško Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Waterfall Petra Petrušová Školský rok 2014/2015 - 2. kolo 1
Šplhúň Petra Petrušová Školský rok 2014/2015 - 2. kolo 2
Prečo si ma zrúbal ? Jakub Marcin Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Cesta Jakub Marcin Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Makro Jakub Marcin Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Šiška Jakub Marcin Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Lesné kŕmidlo pre bažanty. Diana Jurčišinová Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Aj príroda potrebuje čas Matej Hlavinka Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Zločin za bieleho dňa Vladislav Slosarčík Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Je toto nutné? Vladislav Slosarčík Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Strážci poriadku Vladislav Slosarčík Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Prírodne potešenie Oliver Šuliman Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Krásy prírody Oliver Šuliman Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Pekné. No vidíte, že sa do architektoniky dá zapojiť aj príroda! Vladislav Slosarčík Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Malé šťastie Matej Hlavinka Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Je to krásne. Ale príroda za to trpí. Vladislav Slosarčík Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Chmurný deň, smutná vŕba Oliver Šuliman Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Aj príroda niekedy plače :( Matej Hlavinka Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Nechaj ho rásť... Jakub Marcin Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
:( :( :( Nina Hlavkova Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Najvyšší čas na odvoz! Diana Jurčišinová Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Poklad medzi odpadkami Soňa Riznárová Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Takto si ničíme prírodu Nina Hlavkova Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Minúta ticha pre prírodu... Petra Petrušová Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Nezabíjajme prírodu... Petra Petrušová Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Strážca skládky Mária Ovšonková Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Auto odpad v rieke Samuel Matej Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
In medias res Mária Ovšonková Školský rok 2014/2015 - 2. kolo 1
Body za umiestnenie v hlasovaní 7
Body za cenu poroty 0
Skóre 7

Sci-fi

Názov Autori Súťaž Body za publikovanie
Emma Dubovecká Školský rok 2015/2016 1
Soňa Riznárová Školský rok 2015/2016 1
Ivana Matejová Školský rok 2015/2016 1
Petra Petrušová Školský rok 2014/2015 1
Samuel Matej Školský rok 2014/2015 1
Ivana Matejová Školský rok 2014/2015 1
Body za umiestnenie v hlasovaní 38
Body za cenu poroty 10
Skóre 54
Celkový počet bodov: 509 bodov
 • Školský rok 2013/2014: 0 bodov
 • Školský rok 2014/2015: 476 body
 • Školský rok 2015/2016: 33 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov