Tajkáči

Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Sme žiaci školy na okraji mesta. Do prírody nemáme ďaleko. Chodievame tam radi a chceme o nej veľa vedieť. Aj o jej chorobách.

Členovia skupiny

 • Darina Bergmannová - pedagóg
 • Samuel Šebest, 7.B
 • Kevin Alexa, 7.B
 • Natália Brijová, 7.B
 • Nikola Marhefková, 8.C
 • Lukáš Lešičko, 8.B
 • Nikola Magerová, 8.C
 • Karolína Slodičáková, 7.B
 • Adriana Tomesová, 7.B
 • Peter Gildein, 7.B
 • Miroslava Ambrúžová, 8.C
 • Naďa Kohútová, 8.B
 • Natália Babičová, 8.C
Celkový počet bodov: 376 bodov
 • Školský rok 2013/2014: 148 bodov
 • Školský rok 2014/2015: 228 bodov
 • Školský rok 2015/2016: 0 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov

Environmentálne záťaže

Názov Lokalizácia Druh Typ Ročník Body
Hnojisko pri majetkoch Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Poprad hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
Hnojisko pri poľnej ceste Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Poprad hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014 3  (+5)
hnojisko Kamence Prešovský kraj, okres Poprad, obec Spišská Teplica hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014 11 
skládka pri rieke Poprad Prešovský kraj, okres Poprad, obec Svit skládka priemyselného odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
hnojisko Veľké lúky Prešovský kraj, okres Poprad, obec Spišská Teplica hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014 11 
hnojisko Roveň Prešovský kraj, okres Poprad, obec Lučivná hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
skládka Roveň Prešovský kraj, okres Poprad, obec Lučivná skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
skládka pri ihrisku Prešovský kraj, okres Poprad, obec Batizovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
ČS PHM DK, Štefánikova ul. Prešovský kraj, okres Poprad, obec Poprad čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2013/2014
skládka pri železnici Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
skládka Lúčny potok Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
Hnojisko pri diaľnici Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Štrba hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
Hnojisko nad Štrbským potokom Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Štrba hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014
ČS PHM Tatranská Štrba Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2013/2014
skládka Lieskovec Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2013/2014
Hnojisko pod hájom Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Štrba hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014 3  (+5)
hnojisko Vysoký les Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba hnojisko - poľnohospodárska výroba 2013/2014 11 
skládka Slavkovský potok Prešovský kraj, okres Poprad, obec Veľký Slavkov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Skládka pri Veľkom Slavkove Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Veľký Slavkov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM Východ Prešovský kraj, okres Poprad, obec Poprad čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
skládka Šlichtálka Prešovský kraj, okres Poprad, obec Hranovnica skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
hnojisko pri spišskej teplici Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišská Teplica hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
ČS PHM Dukelské kasárne Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Poprad čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
Za mäsopriemyslom Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Svit skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Pri cyklistickom chodníku Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Svit skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Záhradkárska osada Prešovský kraj, okres Poprad, obec Poprad skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Skládka pri kameňolome Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišská Teplica skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi,hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
Skládka pri rieke II Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Svit skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Za tehelňou Prešovský kraj, okres Poprad, obec Spišský Štiavnik skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Pri kríži Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišský Štiavnik spracovanie kovov - priemyselná výroba 2014/2015
Zrúcanina pri Kaštieli Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišský Štiavnik skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Hlboký potok Prešovský kraj, okres Poprad, obec Vysoké Tatry skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Desatoro hnojísk Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišský Štiavnik hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
skládka Pod lesom Prešovský kraj, okres Poprad, obec Vysoké Tatry skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Hnojisko pod lesom Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Lučivná hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
Pod Bôrikom Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Mengusovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Pri náučnom chodníku Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Svit skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Vyšné lúky Prešovský kraj, okres Poprad, obec Spišské Bystré skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Hnojisko v strede lúky Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišské Bystré hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
skládka Štrbské Pleso Prešovský kraj, okres Poprad, obec Vysoké Tatry skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Tatranská Štrba Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Pri kríži Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišský Štiavnik spracovanie kovov - priemyselná výroba 2014/2015
skládka Pri pieskovni Prešovský kraj, okres Poprad, obec Gerlachov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Skládka na Palesku Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišské Bystré skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Pri družstve Prešovský kraj, okres Poprad, obec Jánovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka KO Cemjata Prešovský kraj, okres Prešov, obec Prešov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Hlinisko mazutové hospodárstvo Prešovský kraj, okres Levoča, obec Spišské Podhradie energetika - priemyselná výroba 2014/2015
ČS PHM (západný okraj obce) Prešovský kraj, okres Prešov, obec Fričovce čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
skládka KO Prešovský kraj, okres Prešov, obec Veľký Šariš skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Malé briežky Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Lendak skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM Rázcestie Prešovský kraj, okres Levoča, obec Spišský Štvrtok čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
ČS PHM Strážky Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Kežmarok čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
skládka Pred skalkou Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Lendak skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
ČS PHM Tatranské Matliare Prešovský kraj, okres Poprad, obec Vysoké Tatry čerpacia stanica PHM - skladovanie a distribúcia tovarov 2014/2015
hnojisko Smuhy Prešovský kraj, okres Levoča, obec Vyšný Slavkov hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015 10 
Skládka pri hnojisku Smuhy Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Vyšný Slavkov skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Hnisko nad Uložou Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Uloža hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
Hnojisko nad Uložou Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Uloža hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
skládka Pod Bukovou Prešovský kraj, okres Levoča, obec Bijacovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Hnojisko nad Oľšacvicou Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Oľšavica hnojisko - poľnohospodárska výroba 2014/2015
skládka Stredné pole Prešovský kraj, okres Levoča, obec Korytné skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Dlhé Stráže Prešovský kraj, okres Levoča, obec Levoča skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015 ?
Skládka nad Uložou Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Uloža skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka Pri mlyne Prešovský kraj, okres Levoča, obec Poľanovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Skládka pri Starom mlyne Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Dravce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
skládka pri ceste Prešovský kraj, okres Levoča, obec Harakovce skládka komunálneho odpadu - zariadenia na nakladanie s odpadmi 2014/2015
Bonusové body – bodové zvýhodnenie okresu 23
Bonusové body – školské EZ 10
Bonusové body – tri rôzne druhy EZ 9
Skóre 356

#aktivujsa

Názov Autori Minutáž Súťaž Body za publikovanie
Body za umiestnenie v hlasovaní 0
Body za cenu poroty 0
Skóre 0

Fotozáťaž

Fotografia Názov Autor Súťaž Body
Toto ma irituje Kristína Šťavová Školský rok 2014/2015 - 2. kolo
Tu sme! Hľadáme! Lýdia Šablaturová Školský rok 2014/2015 - 1. kolo
Kto hľadá, nájde. Lýdia Šablaturová Školský rok 2014/2015 - 1. kolo
Čo dobrého si dám? Natália Banašová Školsky rok 2013/2014 - 2. kolo
Pavol Faťun Školský rok 2013/2014 - 1. kolo 4
Pavol Faťun Školský rok 2013/2014 - 1. kolo 3
Body za umiestnenie v hlasovaní 7
Body za cenu poroty 3
Skóre 10

Sci-fi

Názov Autori Súťaž Body za publikovanie
Martina Mareková, Lýdia Šablaturová Školský rok 2014/2015 1
Karolína Švecová, Natália Bednarčíková, Lenka Ilčáková , Školský rok 2014/2015 1
Natália Banašová, Kristína Šťavová Školský rok 2014/2015 1
Martina Mareková, Lýdia Šablatúrová, Mária Škyrtová Školský rok 2013/2014 1
Natália Banašová Školský rok 2013/2014 1
Kristína Šťavová, Veronika Remeňová Školský rok 2013/2014 1
Body za umiestnenie v hlasovaní 4
Body za cenu poroty 0
Skóre 10
Celkový počet bodov: 376 bodov
 • Školský rok 2013/2014: 148 bodov
 • Školský rok 2014/2015: 228 bodov
 • Školský rok 2015/2016: 0 bodov
 • Školský rok 2016/2017: 0 bodov
 • Školský rok 2017/2018: 0 bodov
 • Školský rok 2018/2019: 0 bodov