Reportáž

Autor/Autori

členovia krúžku Dobrovoľník

Názov reportáže

Nástenka ENVIROZA.sk

Obsah

Vytvorenie nástenky, ktorá by spropagovala súťaž a stránku Enviroza.sk. Motivovanie ostatných žiakov, aby nám pomohli s mapovaním environ. záťaží v mieste ich bydliska.