Reportáž

Autor/Autori

Rastislav Stacho Bronislava Kováčová Dominik Lukáč

Názov reportáže

Motivačné video

Obsah

Žiaci 9. ročníka si pripravili motivačné video a prezentácie pre mladších žiakov, aby ich oslovili projektom enviróza.