Reportáž

Autor/Autori

Žiaci našej školy (20 tried)

Názov reportáže

Spoločné fotografovanie žiakov v modrom alebo zelenom

Obsah

Zámerom aktivity bolo dostať do povedomia žiakov a pedagógov program Enviróza pútavým fotografovaním žiakov v modrom a zelenom v ich triedach. Táto hromadná aktivita mala tiež prispieť k uvedomeniu si, že je potrebné sa zamýšľať nad spájaním síl pri záchrane našej planéty.