Reportáž

Autor/Autori

Žiaci z jednotlivých tried

Názov reportáže

Súťaž o najoriginálnejšiu nástenku

Obsah

Súťaž o najoriginálnejšiu environástenku bola určená pre všetky triedy našej školy. Bola vyhlásená pri príležitosti Dňa Zeme. Organizačne ju zabezpečovali tretiaci odboru Životné prostredie.