Reportáž

Autor/Autori

Jasenica

Názov reportáže

Čistenie studničky

Obsah

Turisticko- ochranársky krúžok pri ZŠ Jasenica, okres Považská Bystrica sa zameriava okrem inej činnosti hlavne na poznávanie a ochranu prírody vo svojom okolí.

Pre svoje ochranárske aktivity sme vytypovali lokality a lesy v okolí Jasenice. Hlavná lokalita sa nachádza v smere od Jasenice na Udiču, pred minifarmou na pravej strane pod lesom, v chotári Salaše. Toto je naša "mokraď", ktorú sledujeme dlhé roky. Je to umelo vybagrované jazierko v tvare slzy, preto sme ho pomenovali "Slza". Malo slúžiť na chov rýb, ale zámer zlyhal. Je naplnené prameňom z lesa, ktorý tečie striedavo povrchom a pod zemou. Napĺňa studničku (umelo vykopanú), v ktorej je stojatá voda, stráca sa a niekoľko metrov ďalej napĺňa jazierko Slza. Aj keď je táto lokalita umelo vytvorená, stala sa jediným liahniskom skokana hnedého a ropuchy bradavičnatej v okolí, preto sme sa rozhodli okolie vyčistiť. Dňa 12.3. 2019 sme vyčistili okolie studničky od odpadkov pochádzajúcich z nefunkčnej, rozbitej chaty. Plastové vedrá, hadice, fľaše, rozbité sklo, fólie každoročne znečistia celý tok, vrátane studničky. Počas brigády sme vylovili zo studničky sedem lariev salamandry škvrnitej, ktoré vrátili do čistej, upravenej vodnej plochy. Celý prameň sme prekontrolovali a pri ústí do "Slzy" sme vyzbierali množstvo plastových fliaš.

Na ďalšej lokalite na pobreží a v povodí rieky Papradnianka v obci Stupné sme vyrobili a potom osadili tabule s označením: "Pozor migrácia ropuchy" a "Neznečisťujte okolie odpadkami" s emblémom ropuchy.