Školský rok 2013/2014 - 2. kolo

Téma
 
Obyvatelia Envirózy
 
Znečistenie nepozná hranice. Znečistený vzduch a voda sa voľne pohybujú krajinou a neraz „zablúdia“ aj k nám. Ohrozujú domovy mnohých rastlinných a živočíšnych druhov. Niektoré z nich sa však dokážu prispôsobiť novým podmienkam a vyskytujú sa aj na miestach, kde by sme ich určite nehľadali. Všímajte si život v okolí environmentálnych záťaží. Zachyťte objektívom nemých obyvateľov týchto území a ich netradičné životné podmienky.
 
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 4. marec 2014
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 4. marec – 31. máj 2014
Verejné hlasovanie 1. jún – 15. jún 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2014
 
 Vyhodnotenie

Do súťaže bolo prihlásených 43 fotografií od 23 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:
  1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy celkovo 28 fotografií. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (1 058) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Aj starý dom môže zakvitnúť od Petry Adamkovičovej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany).
  2. Odborná porota zasadala po ukončení verejného hlasovania a do užšieho výberu posunula 12 fotografií. Na základe hlasovania zvíťazila fotografia s názvom Vtáky v tŕní od Kristíny Bujňákovej z hráčskej skupiny Krúžok – Dobrovoľník – „Anjel“ (Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa). Autorka získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, 12 fotografií v užšom výbere.

Tlačová správa – 23. 6. 2014, zdroj: SAŽP