Školský rok 2014/2015 - 1. kolo

Téma

Envirózová selfie
 

Enviróza nie je len o environmentálnych záťažiach, ale aj o vás – hráčoch. V teréne hľadáte indície, mapujete a dokumentujete tieto „čierne“ miesta na mape Slovenska. Radi by sme vás videli v akcii a trochu viac vás spoznali. Pošlite nám svoju envirózovú selfie, individuálnu alebo skupinovú, a predstavte sa nám.

Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 29. september 2014
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 29. september 2014  – 15. december 2014
Verejné hlasovanie 17. december 2014 - 31. január 2015
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
február 2015
 
Vyhodnotenie

Do 1. kola súťaže bolo v školskom roku 2014/2015 prihlásených 15 fotografií od 14 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy všetkých 15 fotografií. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (13 002) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Sme tu?  od Barbary Bičárovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad).

2. Odborná porota zasadala po ukončení verejného hlasovania. Najviac bodov od porotcov získala fotografia s názvom Príroda – najkrajší ateliér od autorky Karin Hostinskej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany). Autorka víťaznej fotografie získava Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa – 23. 2. 2015, zdroj: SAŽP