Školský rok 2014/2015 - 2. kolo

Téma

Odkazy z Envirózy
 

Príslovie hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Pokúste sa preto prostredníctvom fotky odkázať svojim známym, čo ste počas mapovania v Enviróze zažili, čo vás zaujalo, čo naopak šokovalo. Váš odkaz môže upozorniť na konkrétny environmentálny problém alebo apelovať na správanie ľudí k životnému prostrediu. Spôsob akým zakomponujete svoj odkaz do fotografie už ponechávame na vás.

Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 25. marec 2015
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 25. marec 2015  – 31. máj 2015
Verejné hlasovanie 1. - 7. jún 2015
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2015
 
Vyhodnotenie

Do 2. kola súťaže bolo v školskom roku 2014/2015 prihlásených 87 fotografií od 33 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získali hlasy všetky prihlásené fotografie. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (157) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Toto nechceme! od Vanessy Olekšákovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad).

2. Odborná porota sa pre veľký počet kvalitných fotografií rozhodla spraviť výnimku a udeliť dve rovnocenné Ceny poroty: 1. Patrikovi Vyhnálikovi z hráčskej skupiny EKOEKONÓMOVIA (Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra) za fotografiu Sme takí bohatí, aby sme takto plytvali? a 2. Renate Vrankovej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany) za fotografiu Radšej lastovičky.

Obaja autori víťazných fotografií získavajú Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá im bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2014/2015

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa – 11. 6. 2015, zdroj: SAŽP