Školský rok 2013/2014

Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 10. október 2013
Prihlasovanie informačných aktivít na portáli www.enviroza.sk 10. október 2013 – 31. máj 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2014
 
Vyhodnotenie

Do súťaže bolo v školskom roku 2013/2014 prihlásených 5 informačných aktivít od 3 hráčskych skupín.

Hodnotenie informačných aktivít sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže. Po ukončení verejného hlasovania zasadala 5-členná odborná porota, ktorá sa rozhodla oceniť aktivitu s názvom Motivačné video z dielne hráčskej skupiny Ochrancovia prírody.

Autori víťaznej aktivity Rastislav Stacho, Bronislava Kováčová a Dominik Lukáč  získavajú 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá im bude zaslaná poštou.


Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení