Školský rok 2015/2016

„Brownfield - a čo s ním ďalej?“

V tomto ročníku súťaže „Sci-fi“ bude vašou úlohou  uvažovať...

Pomocou úvahy načrtnite váš pohľad na riešenie problému „Čo ďalej s vami vybraným brownfieldom?“ Na úvod si môžete položiť  niekoľko zásadných otázok. Napríklad: Kedy a prečo sa z objektu stal brownfield? Obsahuje nejaké environmentálne záťaže? Čo sa plánuje s daným objektom do budúcnosti robiť? a pod. Očakávame reálne nápady a návrhy, ktoré by ste mohli navrhnúť aj samotnému majiteľovi brownfieldu.  Prosíme vás o dodržiavanie nami uvedeného žánru „Úvaha“!!!

Prosíme vás rešpektujte všetky zákazy vstupu a dodržujte bezpečnosť!