lom Podlavice STKO

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Otázková
  • Body: 13

Identifikácia záťaže