skládka TKO za potokom Diaľne

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Osikov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza v katastri obce Osikov, asi 750 m juhovýchodne od posledných domov obce v smere na Vaniškovce. Pri prijazde na skladku sme museli prejst aj cez miestny potok. Skládka obsahuje komunálny a stavebný odpad a je presypaná zeminou.