rameno Moravy SV od obce skládka s OP

  • Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Malacky, obec Suchohrad
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže