Rudava skládka s OP

  • Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Malacky, obec Vysoká pri Morave
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže