skládka TKO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Michalovce, obec Čičarovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza na okraji obce Ižkovce. Skladá sa z komunálneho odpadu - igelit, papier, plasty, textil...