skládka KO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Michalovce, obec Pozdišovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

ENVIRÁCI

Skládka odpadu oválneho tvaru sa nachádza v okolí obce Pozdišovce- Bačoveň. kde sa niekedy ťažila Harčarska hlina a vyrábala sa z nej Pozdišovská keramika. Keď skrachovala firma, tak priestory zobralo do prenájmu Kerko MI a začalo tam vyvážať odpad a nepodarky, čo vyrobili. Jedná sa už o bývalú skládku Agro odpadu, sutín bývalej firmy Kerko Michalovce