Nelegálna skládka, ul. Okružná, pri kotolni K3, Stará Ľubovňa

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Skládka sa nachádza na sídlisku Západ v Starej Ľubovni, na ulici Okružnej oproti RD č. 96, pod garážami. Skládka je pohľadovo najviditeľnejšia z prístupovej komunikácie na Nový cintorín.