poľné hnojisko

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Raslavice
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Tradičná
  • Body: 13

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza na ceste z Raslavíc do Buclovian, asi kilometer po asfaltovej ceste na ľavej strane. Hnojisko je v strede polí na pestovanie potravín. Kopy hnoja sú uložené voľne, za betónovými múrmi. Je zatarasená závorou, odkiaľ pokračuje poľná cesta ku hnojisku.