Daxnerova - Smetisko

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj kraj, okres Rimavská Sobota, obec Tisovec
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Základná škola, Tisovec

Identifikácia záťaže

Základná škola, Tisovec

Skládka pevného odpadu umiestnená pri cestnej komunikácii. Po celej dĺžke je skládka oplotená. Odpadový materiál je neusporiadane uložený. Odpad nie je separovaný. Na odvoz odpadu je pri skládke umiestnený zelený kontajner.