Nelegálna skládka odpadu, breh riehy Poprad, Križová Ves

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Kežmarok, obec Krížová Ves
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Na okraji obce Krizova Ves (okr. Kezmarok) sa priamo na brehu rieky Poprad nachádza veľká nelegálna skládka komunálneho odpadu. Odpad znečisťuje rieku Poprad. Rieka Poprad je zaradená do sústavy NATURA 2000 – územie európskeho významu UEV 0309.