skládka KO (pri cintoríne)

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Kolíňany
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Setová
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Odpad je prevažne stavebný. V rozsiahlom areáli sa nachádzal aj prázdny veľkorozmerný plastový kontajner.